Yazı Detayı
25 Mart 2021 - Perşembe 23:38 Bu yazı 1703 kez okundu
 
KÜTAHYA SANCAĞI'NDA HAYVANCILIK
Mustafa UYSAL - Tarih Köşesi
kutahyadorukgazetesi@gmail.com
 
 

(27 Ocak 1794-24 Cemaziyelehir 1208)

               Kütahya Sancağı ile Tavşanlı, Altıntaş, Gököyük, Baklan, Honaz, Şeyhli, Simav, Eğrigöz ve diğer kazalarda yapağı ve keçi kılı vergilerine bedel her koyun ve keçiden birer para alınması ve bu vergi tahsilinin Hassa Silahşörlerden Hacı Ahmed'e ihale edildiğinden Hacı Ahmed'in görevine kimsenin müdahale ettirilmemesi ve kendisine tahsilat konusunda zorluk çıkartılması emrini havi Kütahya Sancağı’ndaki Kazaların kadılarına ve ileri gelen Devlet Adamlarına hitaben gönderilen hüküm.

  Başka başka yazıla.

           Kütahya Sancağında vaki' zikri âti kazâların kuzât ve nüvvâbına ve a'yan-ı vilayet ve iş erlerine hüküm ki;

          Kütahya Sancağı’nda vâki' Kütahya, Tavşanlı, Altıntaş, Lazkiye, Gököyük, Çarşamba-Lazkiye, Baklan, Honaz, Şeyhlü, Uşak, Banaz, Sirge, Akçaeşme, Dağardı, Selendi, Çakıırca, (...)Selendi ve Dazkırı ve (...) Eşme ve (...) Geyikler, Simav, Eğrigöz, Kula, Gediz, Bozkuş ve Toplu ma'a Osmaneli, Sürmegi ve Çan Kazâlarının yapağı ve resimlerine bedel her re's ağnam ve keçiden tahsili tânzim olunan birer para resm-i mîrînin tahsildârlığını iki yüz sekiz senesine mahsûben deruhde ve iltizâmına tâlib ve râgıb olan Hassa Silahşörlerinden Hacı Ahmed zîde mechuhûya bedel-i iltizâm-ı ma'lûme ile deruhde ve iltizâm olunup mûmâ-ileyh dahi iltizâm ve kabûl birle bedel-i iltizâmı meblağ-ı merkûmu vakt ü zamanıyla edâ ve teslim eylemek şartıyla Îrad-Cedîd-i Hümayun'um hazînesi deyn temessüğü vermeğin sâlifü'z-zikr kazâlardan  bulunan ağnâm ve keçiden ta'dâd olunarak birer para resm-i yapağı ahz u kabz eyleyip taraf-ı âhardan müdâhale olunmamak üzere ber-mûceb-i şürût zabtı için emr-i şerîfim verilmek bâbında Îrâd-ı Cedîd-i Hümâyûn'um hazinesine deyn temessüğü vermeğin sâlifü'z-zikr kazâlarda bulunan ağnâm ve keçiden ta'dâd olunarak birer para resm-i yapağı ahz u kabz eyleyip taraf-ı âhardan müdâhale olunmamak üzüre ber-mûceb-i şürût zabtı için emr-,i şerîfim verilmek bâbında Îrâd-ı Cedîd-i Hümâyûn'um hazînesine deyn temessüğü vermeğin sâlifü'z kazâlardan bulunan ağnâm ve keçiden müdahale olunmamak üzere ber-mûceb-i şürut zabtı için emr-i şerifim verilmek bâbında Îrad-ı Cedîd-i Hümâyun'um hazinesine deyn temessüğü vermeğin sâlifü'z-zikr kazâlardan bulunan ağnâm ve keçiden ta'dâd olunarak birer para resm-i yapağı ahz u kabz eyleyip taraf-ı âhardan müdâhale olunmamak üzere ber-mûceb-i şürût zabtı için emr-i şerîfim verilmek bâbında Îrâd-ı Cedîd-i Hümäyun'um defterdârı iftihârü'l-emâcid ve'l-ekârim Mustafa Reşid dâme mechuhû memhûr temessük vermeğin Memâlik-i Mahrûse'mde vâki' iskele ve bahrî vesâir Anadolu ve Rumeli sahillerinde (...)

                  (...) Ve yine Kastamonu Sancağı’nın muhtevi olduğu kazâlardan yapağı ve kıl resimleri tahsildârlığı bedel-i iltizam-ı ma'lûm ile Osman zîde mechuhûya iltizâm ve ihâleye olunmakla zabtı için Kastamonu mütesellimine ve livâ-i mezbûrun muhtevi olduğu kazâların kuzât, nüvvâbına, a'yân, zâbitân, iş erlerine hitâben siyâk-ı muharrer üzere başka emr-i yazılmak.

Fi. 24 C. Sene 1208

27 Ocak 1794 / 24 Cemaziyelehir 1794

     

 

Kütahya Sancağı'nda Hayvancılık

27/01/1794( Miladi Takvim)

24 Cemaziyelehir 1208

Mustafa UYSAL

Araştırmacı-Yazar

 
Etiketler: KÜTAHYA, SANCAĞI'NDA, HAYVANCILIK,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
03 Mayıs 2021
Celal Efendi Mescidi (Şengül Camii)-16. Y.Y. İlk Çeyreği
167 Okunma.
27 Nisan 2021
Kütahya Meşâhiri Gaybî Sun'ullâh Efendi
157 Okunma.
16 Nisan 2021
Gençname (23 - 30 Arası Kasideler)
193 Okunma.
05 Mart 2021
Kütahya'da Tarihi Mimari Yapılar
1215 Okunma.
16 Şubat 2021
Kışlık İhtiyaçları Karşılamak İçin İstanbul Ağası Salih Ağa’nın Talimatları (19 Ekim 1790)
1174 Okunma.
07 Şubat 2021
Kütahya Şehri ve Mahalleleri
178 Okunma.
22 Ocak 2021
Yıldırım Beyazıd Han Külliyesi-Ulu Camii-Kitabeleri
317 Okunma.
10 Ocak 2021
Şaphane'de Doktor Fazıl Bey'e
517 Okunma.
27 Aralık 2020
Linyit Kömür Madeni İle İlgili Talimat
362 Okunma.
12 Kasım 2020
Cemali Germiyanı [Şeyh Oğlu]
451 Okunma.
26 Ekim 2020
II. Yakup Çelebi Külliyesi Kitabesi 2. Kısım
371 Okunma.
22 Ekim 2020
II. Yakup Çelebi Külliyesi Kitabesi - 1. Kısım
439 Okunma.
03 Ekim 2020
Mollabey Camii ve Külliyesi
358 Okunma.
14 Eylül 2020
Hekim Sinan - Kenzü’l Menafi Fi Ahvali’l-Emzice Ve’t-Tebayi
455 Okunma.
17 Ağustos 2020
Milli Mücadele 1920 Başkomutanlık Savaşı Ma’sum Millet ve Asker Kardeşleri - Bölüm 4
526 Okunma.
26 Temmuz 2020
Ma’sum Millet ve Asker Kardeşleri - Milli Mücadele Kuyavı Seyyare Bölüm 3
391 Okunma.
10 Temmuz 2020
Ma’sum Millet ve Asker Kardeşleri - Kuvayı Seyyare Bölüm 2
521 Okunma.
23 Haziran 2020
Kuvayı Seyyare - Yazı Serisi 1
536 Okunma.
23 Mayıs 2020
Kurtuluş Savaşı 1920 - Kuvayı Milliye Ordusu
769 Okunma.
15 Mayıs 2020
Kütahya Sancağı Atama 13 Ocak 1894
823 Okunma.
05 Mayıs 2020
15 Mart 1839 - Restorasyon Çalışmaları (Mevlevihane, Talimhane, Redif Ordusu Kışlası İmarı)
760 Okunma.
12 Nisan 2020
VAHİT PAŞA KÜTÜPHANESİ KİTABESİ - ULU CAMİ KİTABESİ (M. T. 1812/ H. T. 1227)
605 Okunma.
03 Nisan 2020
Yeşil Cami
937 Okunma.
16 Mart 2020
Kütahya Gayrimüslim Halk İle İlgili Belge
744 Okunma.
05 Mart 2020
Tuzcular’ın Hacı Abdullah Usluoğlu Efendi (1919-2016)
806 Okunma.
23 Şubat 2020
Germiyanoğuları Zamanında, Kütahya
683 Okunma.
24 Ocak 2020
ANADOLU BEYLERBEYİ ve VALİLERİ
859 Okunma.
27 Aralık 2019
HÜKÜMET KONAĞI
633 Okunma.
17 Aralık 2019
1842-1843 Kütahya Şehir Merkezinde Müslüman Nüfus
650 Okunma.
19 Kasım 2019
PAŞAM SULTAN TÜRBESİ
862 Okunma.
04 Kasım 2019
Feridun Nafiz Uzluk’un Murat Sabri Ergun’a Mektupları:
661 Okunma.
23 Ekim 2019
Redif Askerleri, Kütahya Ordusu
1106 Okunma.
14 Ekim 2019
7 OCAK 1909 TARİHLİ BELGE
741 Okunma.
12 Eylül 2019
Kütahya’da Eşkal ve Meslekler
826 Okunma.
23 Ağustos 2019
Lakaplar ve Aile Sülale Adları
1810 Okunma.
10 Ağustos 2019
Gençname
771 Okunma.
28 Temmuz 2019
Hayvanlarda Görülen Hastalıklar/2 Mart 1889
722 Okunma.
06 Haziran 2019
Osmanlı İmparatorluğu Anadolu Beylerbeyi Olan Kütahya Şehrinde Yaşanan İklim Sorunlarının Tarım ve Temel İhtiyaç Maddelerinde Yoksunluk Yaşanma Olayı
1942 Okunma.
22 Mayıs 2019
Kütahya Meşahiri Yahya Efendi
780 Okunma.
09 Mayıs 2019
Sevr Anlaşması Sonrası Kurtuluş Savaşı ve Kütahya
995 Okunma.
23 Nisan 2019
Kütahya'da Gayri Müslüm Halkla Yapılan Maden Mutabakatı
1036 Okunma.
15 Nisan 2019
ŞEYHİ’NİN KENZÜL – MENAFİ TIP RİSALESİNDE GEÇEN KÜTAHYA BEYLERBEYİ YÖRESEL YEMEKLERİ
777 Okunma.
03 Nisan 2019
Hekim Sinan - 1
953 Okunma.
03 Nisan 2019
Abdurrahman Necati Kara’a (1932-25.01.1997)
1387 Okunma.
28 Mart 2019
10 Ağustos 1838 Kütahya Şehri İlgili Belge
899 Okunma.
18 Mart 2019
AHMET ASIM EFENDİ
755 Okunma.
05 Mart 2019
Hüdavendigar Müşirine, 23 Aralık 1845 Tarihli Belge
753 Okunma.
05 Mart 2019
EBELERİN HACI ABDULLAH ÖZPAK EFENDİ (ALO PAŞA CAMİİ İMAMI)
1250 Okunma.
31 Ocak 2019
SEYAHATNAMELERDE KÜTAHYA- 2.BÖLÜM
981 Okunma.
13 Ocak 2019
SEYAHATNAMELERDE KÜTAHYA-1. Bölüm
1473 Okunma.
03 Ocak 2019
30 Aralık 1915 Tarihinde Bir Müslüman Kadına Beş Ermenin Saldırmasıyla İlgili Belge
1078 Okunma.
14 Aralık 2018
KÜTAHYA’DA SON OSMANLILAR- PESENDİ HACI ALİ DEDE (1841-1913)
1407 Okunma.
07 Aralık 2018
Abdurrahman KARAA’nın Kütahya’ya En Büyük Hediyesi: “KÜTAHYA PORSELEN”
2215 Okunma.
20 Kasım 2018
Kütahya'daki Son Osmanlılar MUSTAFA HAKKI YEŞİL (MUALLİM)(1905-29.02.1986)
1080 Okunma.
20 Kasım 2018
Ressam Ahmet Yakupoğlu (Kasım 1920- 2 Ekim 2016)
1603 Okunma.
31 Ekim 2018
Kütahyalı Alim Ve Fazıl Kişiler - Altıntaşlı Hacı Mehmet Efendi (Günaydın) (1897-17.02.1975)
1178 Okunma.
27 Ekim 2018
Şeyhi’nin Kenzül-Menafi Tıp Risalesi
1362 Okunma.
09 Ekim 2018
Kütahyalı Sanatkarlar, Askeri Ve Mülki Erkan - MÜNİR NURETTİN SELÇUK (1900- 27.04.1981)
1097 Okunma.
Haber Yazılımı