Yazı Detayı
06 Haziran 2019 - Perşembe 18:45 Bu yazı 1126 kez okundu
 
Osmanlı İmparatorluğu Anadolu Beylerbeyi Olan Kütahya Şehrinde Yaşanan İklim Sorunlarının Tarım ve Temel İhtiyaç Maddelerinde Yoksunluk Yaşanma Olayı
Mustafa UYSAL - Tarih Köşesi
kutahyadorukgazetesi@gmail.com
 
 

Osmanlı İmparatorluğu Anadolu Beylerbeyi Olan Kütahya Şehrinde Yaşanan İklim Sorunlarının Tarım ve Temel İhtiyaç Maddelerinde Yoksunluk Yaşanma Olayı

-15 Aralık 1887-

          Anadolu Beylerbeyi Kütahya Vilayeti’nde yaşanan iklimsel duruma bağlı yeterli yağış azlığı yaşanmasından dolayı Rumeli Beylerbeyliği İstanbul ve Bab-i Ali’ye bildirilerek olumsuz durumdan dolayı kaynaklanan maddi ve temel ihtiyaç maddelerin karşılanması ayrıca kuraklıktan dolayı yaşanan zararın karşılanması için Sultan 2. Abdülhamid Han ve ilgili yetkililere durum bilgilendirmesi yapılarak yardım istenmesi ilgili belgeyi sizlerle paylaşıyorum.

  1.                                                                          

      Bihi

          Atebe-i süreyya-felek-mertebe-i cenab-ı şehriyarıye arz ve takdim olunmak üzere Mabeyn-i     Hümayun Başkitabet-i Celilesi’ne

          Cenab-ı Hak sevgili padişahımız veliyy-i ni’met efendimiz hazretlerinin ömr ü şahanelerine müzdad ve Habib-i erkemi hürmetine serir-i şevket-masir-i mülukanelerinde ber-karar buyursun amin. Mine’l-kadim devlet ve vatanına hidmet ve sadakati meşhud-ı umumi olup bundan çend gün mukaddem belediye risayetine ta’yin buyurulmuş olan eşraftan Mehmed İzzet Efendi’nin kurak-zedegan hakkında tedabir-i seri’a ittihaz ve i’ane defterleri küşadıyla nefs-i Kütahya Kasabası muhtacininden bin beş yüzü mütecaviz açık ve çıplak zükur ve hatunlardan büyüklerine yarımşar kıyye ve küçüklerine yüzer dirhem nan-ı aziz vermekde ise de iâne-i mezkure ancak on bir bin guruşdan ibaret olup bunun da nısfı bir takım müfsid muhteriklerin iğlaliyle tahsili mümkin olmayacağından ve olsa bile on günlük bir nafaka idiğinden kar ve baran altında kalmış ve hayatından na-ümid etmiş olan fukara kullarından telef-i nefsden vikayesi esbabından istikmali reis-i muma-ileyh tarafından her dürlü tedabır-i müttehize icra olunmakda ise de taht-ı muhakemede bulunan yabancı Muhsin Rüşdü namında bir fesad te’min-i istikbalimizi ve belki de asayiş-i beldeyi ihlal edeceğinden fesadat-ı mezkurenin  men’iyle belediye ve menafi’ sandıklardan birer mikdar akçenin sarfına ve müddedar a’şar zehayirinden mrdar-ı kafi hıntanın müsara’aten i’tasını müsa’ade buyurulmaz ise açlıkdan telefat vuku’u şübhesiz olmakla beraber reis-i muma-ileyhin teshil-i mu’amelatına hükümetce de mu’avenet-i mümkinenin ifa ve istihsali merhamet-i celiyyü’n-ni’ami ile açık ve çıplak bin beş yüzü mütecaviz fukaranın hakk-ı ali-i cenab-ı padişahide da’avat-ı Hayriyelerinin isticlabı vesailinin istikmaline ibzalı-i inayet-i fukara(…) istirhamına cür’et kılındığı ma’razında ol babda ve her halde emr ü ferman hazret-i veliyyü’l-ihsanındır.

       Fi 31 Kanun-ı evvel sene [1]303

       15 Aralık 1887

Mustafa Uysal

Araştırmacı-Yazar

Kaynakça: Osmanlı Belgelerinde Kütahya

Sayfa:138-139

 
Etiketler: Osmanlı, İmparatorluğu, Anadolu, Beylerbeyi, Olan, Kütahya, Şehrinde, Yaşanan, İklim, Sorunlarının, Tarım, ve, Temel, İhtiyaç, Maddelerinde, Yoksunluk, Yaşanma, Olayı,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
10 Ağustos 2019
Gençname
59 Okunma.
28 Temmuz 2019
Hayvanlarda Görülen Hastalıklar/2 Mart 1889
79 Okunma.
22 Mayıs 2019
Kütahya Meşahiri Yahya Efendi
226 Okunma.
09 Mayıs 2019
Sevr Anlaşması Sonrası Kurtuluş Savaşı ve Kütahya
283 Okunma.
23 Nisan 2019
Kütahya'da Gayri Müslüm Halkla Yapılan Maden Mutabakatı
290 Okunma.
15 Nisan 2019
ŞEYHİ’NİN KENZÜL – MENAFİ TIP RİSALESİNDE GEÇEN KÜTAHYA BEYLERBEYİ YÖRESEL YEMEKLERİ
187 Okunma.
03 Nisan 2019
Hekim Sinan - 1
249 Okunma.
03 Nisan 2019
Abdurrahman Necati Kara’a (1932-25.01.1997)
216 Okunma.
28 Mart 2019
10 Ağustos 1838 Kütahya Şehri İlgili Belge
310 Okunma.
18 Mart 2019
AHMET ASIM EFENDİ
203 Okunma.
05 Mart 2019
Hüdavendigar Müşirine, 23 Aralık 1845 Tarihli Belge
161 Okunma.
05 Mart 2019
EBELERİN HACI ABDULLAH ÖZPAK EFENDİ (ALO PAŞA CAMİİ İMAMI)
527 Okunma.
31 Ocak 2019
SEYAHATNAMELERDE KÜTAHYA- 2.BÖLÜM
385 Okunma.
13 Ocak 2019
SEYAHATNAMELERDE KÜTAHYA-1. Bölüm
898 Okunma.
03 Ocak 2019
30 Aralık 1915 Tarihinde Bir Müslüman Kadına Beş Ermenin Saldırmasıyla İlgili Belge
396 Okunma.
14 Aralık 2018
KÜTAHYA’DA SON OSMANLILAR- PESENDİ HACI ALİ DEDE (1841-1913)
524 Okunma.
07 Aralık 2018
Abdurrahman KARAA’nın Kütahya’ya En Büyük Hediyesi: “KÜTAHYA PORSELEN”
462 Okunma.
20 Kasım 2018
Kütahya'daki Son Osmanlılar MUSTAFA HAKKI YEŞİL (MUALLİM)(1905-29.02.1986)
443 Okunma.
20 Kasım 2018
Ressam Ahmet Yakupoğlu (Kasım 1920- 2 Ekim 2016)
401 Okunma.
31 Ekim 2018
Kütahyalı Alim Ve Fazıl Kişiler - Altıntaşlı Hacı Mehmet Efendi (Günaydın) (1897-17.02.1975)
466 Okunma.
27 Ekim 2018
Şeyhi’nin Kenzül-Menafi Tıp Risalesi
383 Okunma.
09 Ekim 2018
Kütahyalı Sanatkarlar, Askeri Ve Mülki Erkan - MÜNİR NURETTİN SELÇUK (1900- 27.04.1981)
389 Okunma.
Haber Yazılımı