Yazı Detayı
25 Mart 2021 - Perşembe 23:38 Bu yazı 1627 kez okundu
 
KÜTAHYA SANCAĞI'NDA HAYVANCILIK
Mustafa UYSAL - Tarih Köşesi
kutahyadorukgazetesi@gmail.com
 
 

(27 Ocak 1794-24 Cemaziyelehir 1208)

               Kütahya Sancağı ile Tavşanlı, Altıntaş, Gököyük, Baklan, Honaz, Şeyhli, Simav, Eğrigöz ve diğer kazalarda yapağı ve keçi kılı vergilerine bedel her koyun ve keçiden birer para alınması ve bu vergi tahsilinin Hassa Silahşörlerden Hacı Ahmed'e ihale edildiğinden Hacı Ahmed'in görevine kimsenin müdahale ettirilmemesi ve kendisine tahsilat konusunda zorluk çıkartılması emrini havi Kütahya Sancağı’ndaki Kazaların kadılarına ve ileri gelen Devlet Adamlarına hitaben gönderilen hüküm.

  Başka başka yazıla.

           Kütahya Sancağında vaki' zikri âti kazâların kuzât ve nüvvâbına ve a'yan-ı vilayet ve iş erlerine hüküm ki;

          Kütahya Sancağı’nda vâki' Kütahya, Tavşanlı, Altıntaş, Lazkiye, Gököyük, Çarşamba-Lazkiye, Baklan, Honaz, Şeyhlü, Uşak, Banaz, Sirge, Akçaeşme, Dağardı, Selendi, Çakıırca, (...)Selendi ve Dazkırı ve (...) Eşme ve (...) Geyikler, Simav, Eğrigöz, Kula, Gediz, Bozkuş ve Toplu ma'a Osmaneli, Sürmegi ve Çan Kazâlarının yapağı ve resimlerine bedel her re's ağnam ve keçiden tahsili tânzim olunan birer para resm-i mîrînin tahsildârlığını iki yüz sekiz senesine mahsûben deruhde ve iltizâmına tâlib ve râgıb olan Hassa Silahşörlerinden Hacı Ahmed zîde mechuhûya bedel-i iltizâm-ı ma'lûme ile deruhde ve iltizâm olunup mûmâ-ileyh dahi iltizâm ve kabûl birle bedel-i iltizâmı meblağ-ı merkûmu vakt ü zamanıyla edâ ve teslim eylemek şartıyla Îrad-Cedîd-i Hümayun'um hazînesi deyn temessüğü vermeğin sâlifü'z-zikr kazâlardan  bulunan ağnâm ve keçiden ta'dâd olunarak birer para resm-i yapağı ahz u kabz eyleyip taraf-ı âhardan müdâhale olunmamak üzere ber-mûceb-i şürût zabtı için emr-i şerîfim verilmek bâbında Îrâd-ı Cedîd-i Hümâyûn'um hazinesine deyn temessüğü vermeğin sâlifü'z-zikr kazâlarda bulunan ağnâm ve keçiden ta'dâd olunarak birer para resm-i yapağı ahz u kabz eyleyip taraf-ı âhardan müdâhale olunmamak üzüre ber-mûceb-i şürût zabtı için emr-,i şerîfim verilmek bâbında Îrâd-ı Cedîd-i Hümâyûn'um hazînesine deyn temessüğü vermeğin sâlifü'z kazâlardan bulunan ağnâm ve keçiden müdahale olunmamak üzere ber-mûceb-i şürut zabtı için emr-i şerifim verilmek bâbında Îrad-ı Cedîd-i Hümâyun'um hazinesine deyn temessüğü vermeğin sâlifü'z-zikr kazâlardan bulunan ağnâm ve keçiden ta'dâd olunarak birer para resm-i yapağı ahz u kabz eyleyip taraf-ı âhardan müdâhale olunmamak üzere ber-mûceb-i şürût zabtı için emr-i şerîfim verilmek bâbında Îrâd-ı Cedîd-i Hümäyun'um defterdârı iftihârü'l-emâcid ve'l-ekârim Mustafa Reşid dâme mechuhû memhûr temessük vermeğin Memâlik-i Mahrûse'mde vâki' iskele ve bahrî vesâir Anadolu ve Rumeli sahillerinde (...)

                  (...) Ve yine Kastamonu Sancağı’nın muhtevi olduğu kazâlardan yapağı ve kıl resimleri tahsildârlığı bedel-i iltizam-ı ma'lûm ile Osman zîde mechuhûya iltizâm ve ihâleye olunmakla zabtı için Kastamonu mütesellimine ve livâ-i mezbûrun muhtevi olduğu kazâların kuzât, nüvvâbına, a'yân, zâbitân, iş erlerine hitâben siyâk-ı muharrer üzere başka emr-i yazılmak.

Fi. 24 C. Sene 1208

27 Ocak 1794 / 24 Cemaziyelehir 1794

     

 

Kütahya Sancağı'nda Hayvancılık

27/01/1794( Miladi Takvim)

24 Cemaziyelehir 1208

Mustafa UYSAL

Araştırmacı-Yazar

 
Etiketler: KÜTAHYA, SANCAĞI'NDA, HAYVANCILIK,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
05 Mart 2021
Kütahya'da Tarihi Mimari Yapılar
1182 Okunma.
16 Şubat 2021
Kışlık İhtiyaçları Karşılamak İçin İstanbul Ağası Salih Ağa’nın Talimatları (19 Ekim 1790)
1124 Okunma.
07 Şubat 2021
Kütahya Şehri ve Mahalleleri
136 Okunma.
22 Ocak 2021
Yıldırım Beyazıd Han Külliyesi-Ulu Camii-Kitabeleri
268 Okunma.
10 Ocak 2021
Şaphane'de Doktor Fazıl Bey'e
453 Okunma.
27 Aralık 2020
Linyit Kömür Madeni İle İlgili Talimat
319 Okunma.
12 Kasım 2020
Cemali Germiyanı [Şeyh Oğlu]
404 Okunma.
26 Ekim 2020
II. Yakup Çelebi Külliyesi Kitabesi 2. Kısım
328 Okunma.
22 Ekim 2020
II. Yakup Çelebi Külliyesi Kitabesi - 1. Kısım
378 Okunma.
03 Ekim 2020
Mollabey Camii ve Külliyesi
309 Okunma.
14 Eylül 2020
Hekim Sinan - Kenzü’l Menafi Fi Ahvali’l-Emzice Ve’t-Tebayi
400 Okunma.
17 Ağustos 2020
Milli Mücadele 1920 Başkomutanlık Savaşı Ma’sum Millet ve Asker Kardeşleri - Bölüm 4
468 Okunma.
26 Temmuz 2020
Ma’sum Millet ve Asker Kardeşleri - Milli Mücadele Kuyavı Seyyare Bölüm 3
347 Okunma.
10 Temmuz 2020
Ma’sum Millet ve Asker Kardeşleri - Kuvayı Seyyare Bölüm 2
482 Okunma.
23 Haziran 2020
Kuvayı Seyyare - Yazı Serisi 1
479 Okunma.
23 Mayıs 2020
Kurtuluş Savaşı 1920 - Kuvayı Milliye Ordusu
726 Okunma.
15 Mayıs 2020
Kütahya Sancağı Atama 13 Ocak 1894
776 Okunma.
05 Mayıs 2020
15 Mart 1839 - Restorasyon Çalışmaları (Mevlevihane, Talimhane, Redif Ordusu Kışlası İmarı)
721 Okunma.
12 Nisan 2020
VAHİT PAŞA KÜTÜPHANESİ KİTABESİ - ULU CAMİ KİTABESİ (M. T. 1812/ H. T. 1227)
565 Okunma.
03 Nisan 2020
Yeşil Cami
880 Okunma.
16 Mart 2020
Kütahya Gayrimüslim Halk İle İlgili Belge
702 Okunma.
05 Mart 2020
Tuzcular’ın Hacı Abdullah Usluoğlu Efendi (1919-2016)
754 Okunma.
23 Şubat 2020
Germiyanoğuları Zamanında, Kütahya
628 Okunma.
24 Ocak 2020
ANADOLU BEYLERBEYİ ve VALİLERİ
788 Okunma.
27 Aralık 2019
HÜKÜMET KONAĞI
592 Okunma.
17 Aralık 2019
1842-1843 Kütahya Şehir Merkezinde Müslüman Nüfus
611 Okunma.
19 Kasım 2019
PAŞAM SULTAN TÜRBESİ
800 Okunma.
04 Kasım 2019
Feridun Nafiz Uzluk’un Murat Sabri Ergun’a Mektupları:
628 Okunma.
23 Ekim 2019
Redif Askerleri, Kütahya Ordusu
1051 Okunma.
14 Ekim 2019
7 OCAK 1909 TARİHLİ BELGE
693 Okunma.
12 Eylül 2019
Kütahya’da Eşkal ve Meslekler
779 Okunma.
23 Ağustos 2019
Lakaplar ve Aile Sülale Adları
1610 Okunma.
10 Ağustos 2019
Gençname
728 Okunma.
28 Temmuz 2019
Hayvanlarda Görülen Hastalıklar/2 Mart 1889
672 Okunma.
06 Haziran 2019
Osmanlı İmparatorluğu Anadolu Beylerbeyi Olan Kütahya Şehrinde Yaşanan İklim Sorunlarının Tarım ve Temel İhtiyaç Maddelerinde Yoksunluk Yaşanma Olayı
1892 Okunma.
22 Mayıs 2019
Kütahya Meşahiri Yahya Efendi
734 Okunma.
09 Mayıs 2019
Sevr Anlaşması Sonrası Kurtuluş Savaşı ve Kütahya
937 Okunma.
23 Nisan 2019
Kütahya'da Gayri Müslüm Halkla Yapılan Maden Mutabakatı
984 Okunma.
15 Nisan 2019
ŞEYHİ’NİN KENZÜL – MENAFİ TIP RİSALESİNDE GEÇEN KÜTAHYA BEYLERBEYİ YÖRESEL YEMEKLERİ
737 Okunma.
03 Nisan 2019
Hekim Sinan - 1
874 Okunma.
03 Nisan 2019
Abdurrahman Necati Kara’a (1932-25.01.1997)
1289 Okunma.
28 Mart 2019
10 Ağustos 1838 Kütahya Şehri İlgili Belge
863 Okunma.
18 Mart 2019
AHMET ASIM EFENDİ
716 Okunma.
05 Mart 2019
Hüdavendigar Müşirine, 23 Aralık 1845 Tarihli Belge
714 Okunma.
05 Mart 2019
EBELERİN HACI ABDULLAH ÖZPAK EFENDİ (ALO PAŞA CAMİİ İMAMI)
1184 Okunma.
31 Ocak 2019
SEYAHATNAMELERDE KÜTAHYA- 2.BÖLÜM
928 Okunma.
13 Ocak 2019
SEYAHATNAMELERDE KÜTAHYA-1. Bölüm
1430 Okunma.
03 Ocak 2019
30 Aralık 1915 Tarihinde Bir Müslüman Kadına Beş Ermenin Saldırmasıyla İlgili Belge
1022 Okunma.
14 Aralık 2018
KÜTAHYA’DA SON OSMANLILAR- PESENDİ HACI ALİ DEDE (1841-1913)
1359 Okunma.
07 Aralık 2018
Abdurrahman KARAA’nın Kütahya’ya En Büyük Hediyesi: “KÜTAHYA PORSELEN”
2152 Okunma.
20 Kasım 2018
Kütahya'daki Son Osmanlılar MUSTAFA HAKKI YEŞİL (MUALLİM)(1905-29.02.1986)
1038 Okunma.
20 Kasım 2018
Ressam Ahmet Yakupoğlu (Kasım 1920- 2 Ekim 2016)
1504 Okunma.
31 Ekim 2018
Kütahyalı Alim Ve Fazıl Kişiler - Altıntaşlı Hacı Mehmet Efendi (Günaydın) (1897-17.02.1975)
1132 Okunma.
27 Ekim 2018
Şeyhi’nin Kenzül-Menafi Tıp Risalesi
1301 Okunma.
09 Ekim 2018
Kütahyalı Sanatkarlar, Askeri Ve Mülki Erkan - MÜNİR NURETTİN SELÇUK (1900- 27.04.1981)
1053 Okunma.
Haber Yazılımı